80 ha plaas in die Langkloof omgewing.

Woonhuis, 2 store en 2 werkershuise. Kort aandag.

Kaal bewerkbare lande met goed gedreineerde grond.

Rivier met pompregte. Waterlisensie vir 60 ha.

Elektriese pompstasie in die rivier.

Eskompunt.

Moederlyne oor die plaas, 5 damme.

Property Features

  • 5 Damme
  • eskom
  • Rivier op kant van plaas